Bê tông tươi dành cho dự án - công trình

  Bê tông tươi cho nhà dân hay các dự án - công trình gần như là yêu cầu bắt buộc đảm bảo chất lượng thi công, rút ngắn thời gian, giảm bớt thao tác chuẩn bị trong nhiều ngày. Vì thế, ta nói 1 lần đổ bê tông tươi, tiết kiệm 5 - 10 ngày công là không sai chút nào, (1 lần đổ bê tông tươi, tiết kiệm 5 - 10 ngày công).