Công trình đang thi công

Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã từ Phú Điềm - Tân An, Xã An Hoà, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

Gói thầu: Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã từ Phú Điềm - Tân An, Xã An Hoà, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hưng Thịnh - Giá trị hợp đồng: 3.275 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 06/2018