Lễ khởi công Dự án Công trình nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1

Sáng ngày 02-03-2020. Liên doanh các nhà thầu đã tiến hành khởi công dự án Công trình nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1. Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi khởi công.


Lãnh đạo Tỉnh Phú Yên dự buổi lễ khởi công