Nhân sự tổ chức doanh nghiệp

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

- Tính đến thời điểm 31/10/2015, tổng số lao động của công ty là: 95 người trong đó có:
+ 02 người là Thạc sĩ
+ 15 người là Kỹ sư, Cử nhân, Luật gia, Chuyên viên cao cấp tài chính, ngân hàng.
+ 48 chuyên viên, Công nhân  kỹ thuật lành nghề: Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp,...