Những hoạt động sản xuất kinh doanh

NĂM 2016
 • Liên danh nhà thầu gói 1J cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn và cứu hộ cứu nạn cho việc thi công công trình Đèo Cả.
 • Liên danh nhà thầu gói CM9 cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn cho việc thi công công trình Đèo Cả.
 • Cung cấp bê tông thương phẩm cho tòa nhà Vincom Tuy Hòa, Phú Yên.
 • Cung cấp bê tông thương phẩm và đất tầng phủ cho công trình Cầu Dinh Ông, Phú Yên.
 • Cung cấp cát, đá, đất tầng phủ cho các công trình đèo Cù Mông và đèo Cả (phía Bắc và phía Nam).
 • Cung cấp bê tông thương phẩm cho việc xây dựng tòa nhà Lữ đoàn tên lửa bờ 682 Quân chủng Hải quân tại Thôn Thượng Phú xã Bình Kiến, Tp Tuy hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Cho Thuê 150 thiết bị vận tải và cơ giới phục vụ cho việc thi công công trình Đèo Cả.
 • Bốc xúc và vận chuyển đá thải tại công trình Đèo Cả.
 • Cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng, sắt, thép cho việc vận hành hầm đường bộ Hải Vân.
NĂM 2017
 • Cung cấp bê tông thương phẩm cho tòa nhà Vincom Tuy Hòa, Phú Yên.
 • Cung cấp bê tông thương phẩm cho việc xây dựng tòa nhà Lữ đoàn tên lửa bờ 682 Quân chủng Hải quân tại Thôn Thượng Phú xã Bình Kiến, Tp Tuy hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng, sắt, thép cho việc vận hành hầm đường bộ Hải Vân.
 • Cung cấp cát, đá, cho các công trình đèo Cù Mông và đèo Cả (phía Bắc và phía Nam).
 • Bốc xúc và vận chuyển đá thải tại công trình Đèo Cả.
 • Lát bó vỉa và rãnh thoát nước cho công trình Đèo Cả.
SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM
 • Trạm số 1 công suất 30 m3/h.
 • Trạm số 2 công suất 60 m3/h.
 • Trạm số 3 công suất 90 m3/h.
 • Năng lực thi công đến 1.000 m3/ngày đêm.
 • Đáp ứng đến mác bê tông 500 (C50).
 • Xe bơm cần 3 chiếc, độ dài vươn đến 40 m.
 • Xe bơm ngang 1 chiếc.
 • Xe bồn chuyên dùng cho bê tông 12 chiếc.
 • Các công trình cung ứng bê tông thương phẩm:
SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Cung ứng ra thị trường đến 2.000 m3/ngày các loại đá xây dựng và làm đường bê tông nhựa nóng.
 • Cung ứng đến 2.000m3/ngày đất tầng phủ để san lấp mặt bằng.
 • Cung ứng đến 2.000m3/ngày cát xây dựng và san nền.
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
 • Cung ứng đến trọng tải 120.000 tấn.km/ngày.
SẢN XUẤT CỐNG LY TÂM
 • Đủ sức đáp ứng đến 100 mét/ngày ống cống ly tâm các loại.