Xi măng bao

Xi măng Bao gồm có: PCB 40, PCB 30, MC25, Xi măng Đa dụng

Xi măng bao ngoài PCB 30, PCB 40 còn xuất hiện ra dòng sản phẩm chuyên dụng xây trát cao cấp là MC25, xi măng đa dụng.

Xi măng là loại sản phẩm đặc thù, không thể lưu kho lâu. Nên việc sản xuất ra dòng sản phẩm mới tạo thêm động lực cho ngành xây dựng, người tiêu dùng đưởng hưởng lợi ích lớn hơn về chi phí, cũng như chất lượng.

Là Nhà Cung cấp Xi măng bao của các thương hiệu Uy tín, chất lượng, Hùng Anh Cam kết cung cấp đơn hàng chất lượng, bao bì sản xuất, vận chuyển đảm bảo an toàn, đúng Lúc, Nhanh chóng và tiện lợi.