Xi măng PCB 30

1. GIỚI THIỆU

Xi măng PCB 30 là qui ước cho xi măng Portland hỗn hợp.

Liên hệ tư vấn và đặt hàng:
2. QUY CÁCH SẢN PHẨM

Hãng sản xuất:

Khối lượng (kg/bao): 0 kg

Loại:

3. ĐẶC ĐIỂM

Các trị số 30,40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau thời gian dưỡng, tính bằng: tiêu chí độ mịn, màu sắc, thời gian ninh kết, tốc độ phát triển tiến hành tháo dỡ cốt pha.

Điểm khác nhau giữa PCB 30 và PCB 40 là giới hạn cường độ chịu nén sau 3 ngày tuổi và 28 ngày tuổi, theo tiêu chuẩn

Xi măng PCB 30 :      

  + Xi măng PCB 40 : 

Sau 3 ngày >= 14 N/mm2  

Sau 3 ngày  >=  18 N/mm2

Sau 28 ngày >= 30 N/mm2            

Sau 28 ngày  >= 40 N/mm2                                                                       

Kết luận: Xi măng PCB 40 có độ chắc cao hơn và chi phí sản xuất lớn hơn.

Các thương hiệu uy tín như: Thăng Long, Vicem Hà Tiên, Holcim…